မင္းသိခၤ ေဗဒင္ - BayDin

မင္းသိခၤ ေဗဒင္ - BayDin 1.0.5 for android

Sponsored links
Description :
မင္းသိခၤ ေဗဒင္ Application တြင္ ပါဝင္ေသာ ေဗဒင္ေဟာကိန္းမ်ားသည္ ဆရာၾကီး မင္းသိခၤ၏ ေဗဒင္ပညာအတုိင္း တြက္ခ်က္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မင္းသိခၤ ေဗဒင္ Application တြင္ ၇ ရက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ ႏွစ္အလိုက္ ေဟာစာတမ္း၊ အပတ္စဥ္ေဟာစာတမ္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ေဟာစာတမ္းတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမွဳေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ ပညာေရး ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္မ်ား ႏွင့္ ျပဳလုပ္ရန္ ယၾတာမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ မင္းသိခၤ ေဗဒင္ App ျဖင့္ မိမိကံၾကမၼာကိုသာမက မိမိ၏ မိသားစုဝင္ ၊ သူငယ္ခ်င္း ၊ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္လဲ ေမးျမန္းႏုိင္ျပီး Facebook မွ တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ Share ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ မင္းသိခၤ ေဗဒင္ Application ၏ အမည္သံုးစြဲခြင့္၊ ပံုသံုးစြဲခြင့္၊ ေဟာစာတမ္းမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ မူပိုင္ခြင့္မ်ားရယူလုပ္ကိုင္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

The future prediction algorithms used in Min Thein Kha BayDin Application are based on the principle of Sayargyi Min Thein Kha. Min Thein Kha BayDin Application has featured Yearly prediction papers, Weekly prediction papers. Each prediction papers includes the topics of economy, health, social, marriage, education predictions, things to do and don’t, and advice to avoid unfortunate events. You can use Min Thein Kha BayDin app to find predictions for your family, your friends and colleagues and share on Facebook. The information and data contained on this app are provided by Daw Than Nu Aung, who own Intellectual Property and is authorized person to allow us to use Sayargyi “Min Thein Kha” name, image, prediction papers and theories used in our app.

Recent changes:
- Improvement on recent versions

Download မင္းသိခၤ ေဗဒင္ - BayDin - Version: 1.0.5

မင္းသိခၤ ေဗဒင္ - BayDin


Sponsored links

You May Also Like

Mobile X-ray Scanner Prank 1.2

Trick and fool your friends, family and people you know into thinking that your mobile phone has a

Free Size: 2.66MB

AlarmMon - Free Alarm Clock 7.1.3

♥️App Recommended by Google Play EditorsAs always, AlarmMon woke 25 million people up worldwide

Free Size: 17.04MB

운수도원 -무료운세,2017운세,토정비결,신년운세,사주 1.0.2

2017년의 기분 좋은 시작, 운수도원 무료운세와 함께 하세요! 회원가입 후

Free Size: 20457 kb

Shani dev aarti 1.1

Shani is one of the Navagraha which are the nine primary celestial beings in Hindu astrology or

Free Size: 767.16KB

Sewing - easy videos 1.0.1.473

Browse among thousands of sewing projects. Participate, by recording your own projects, in the most

Free Size: 8.54MB

Ligar con Chicas y tener Citas 1.0.0

Aplicación que te guía paso a paso a la hora de seducir mujeres en tu día a día y en Internet.

Free Size: 1.74MB

Kids Room Design 1.3.0

Kids Room Design is a simple to use app with which anyone can create beautiful and realistic kids

Free Size: 74.98MB

SceneTap 1.3.6

Currently servicing Austin, Athens, Bloomington, Chicago, Gainesville, Madison, and San Francisco.

Free Size: 3.25MB

Namaadhu Vaguthu MV 250

Maqrib Namaadhu Vaguthu Sarukaarun Havaa Eruvun.Taraweeh Namaadhu Dhiislam Learn More

Free Size: 7.47MB

iMyanmarHouse 2.6.0

iMyanmarHouse.com သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္

Free Size: 3.55MB