33 Vị Tổ Thiền Tông -Phật Giáo

33 Vị Tổ Thiền Tông -Phật Giáo 1.0 for android

Sponsored links
Description :
Sử 33 VỊ TỔ ẤN HOA
Mục lục
Án Độ:
1- Tổ Ma-Ha-Ca-Diếp. (Mahakasyapa) To-01
2-Tổ A-Nan. (Ananda) To-02
3-Tổ Thương-Na-Hòa-Tu. (Sanakavasa) To-03
4-Tổ Ưu-Ba-Cúc-Đa. (Upagupta) To-04
5-Tổ Đề-Đa-Ca. (Dhrtaka) To-05
6-Tổ Di-Dá-Ca. (Miccaka) To-06
7-Tổ Bà-Tu-Mật. (Vasumitra) To-07
8-Tổ Phật-Đà-Nan-Đề. (Buddhanandi) To-08
9-Tổ Phục-Đà-Mật-Đa. (Buddhamitra) To-09
10-Tổ Hiếp-Tôn-Giả. (Parsvika) To-10
11-Tổ Phú-Na-Dạ-Xa. (Punyayasas) To-11
12-Tổ Mã-Minh. (Asvaghosha) To-12
13-Tổ Ca-Tỳ-Ma-La. (Kapimala) To-13
14-Tổ Long-Thọ. (Nagarjuna) To-14
15-Tổ Ca-Na-Đề-Bà. (Kanadeve) To-15
16-Tổ La-Hầu-La-Đa. (Rahulata) To-16
17-Tổ Tăng-Già-Nan-Đề. (Sanghanandi) To-17
18-Tổ Già-Da-Xá-Đa. (Gayasata) To-18
19-Tổ Cưu-Ma-La-Đa. (Kumarata) To-19
20-Tổ Xà-Dạ-Đa. (Jayata) To-20
21-Tổ Bà-Tu-Bàn-Đầu. (Vasubandhu) To-21
22-Tổ Ma-Noa-La. (Manorhita) To-22
23-Tổ Hạc-Lặc-Na. (Haklena) To-23
24-Tổ Sư-Tử. (Aryasimha) To-24
25-Tổ Bà-Xá-Tư-Đa..(Basiasita) To-25
26-Tổ Bất-Như-Mật-Đa. (Punyamitra) To-26
27-Tổ Bát-Nhã-Đa-La. (Prajnatara) To-27
28-Tổ Bồ-Đề-Đạt-Ma. (Bodhidharma) To-28
Trung Hoa:
29-Tổ Huệ-Khả. To-29
30-Tổ Tăng-Xán. To-30
31-Tổ Đạo-Tín. To-31
32-Tổ Hoằng-Nhẫn. To-32
33-Tổ Huệ-Năng. To-33

Download 33 Vị Tổ Thiền Tông -Phật Giáo - Version: 1.0

33 Vị Tổ Thiền Tông -Phật Giáo
Process 33 Vị Tổ Thiền Tông -Phật Giáo 1.0 download page
Size: 2.5MB
Requires: Android 2.3.3 or higher


Sponsored links

You May Also Like

English Amharic Dictionary 2.2

English Amharic Dictionary አማርኛ - እንግሊዝኛ መዝገበ ቃላት free &

Free Size: 6.03MB

Comebacks 2.2

Get some of the best comebacks and be ready next time someone tries to insult you. From comebacks

Free Size: 202.62KB

My Holy Bible 1.15

My Holy Bible is a free bible app that comes with a notepad making it easier to keep notes while

Free Size: 15.98MB

Telugu Stotralu 1.0.0

Stotras In Telugu is an intuitive devotional app displaying Stotras in clear telugu font.

Free Size: 2.11MB

OverDrive 3.6.1

Borrow eBooks, audiobooks, and streaming video from your library using OverDrive on your Android

Free Size: 8.64MB

FanFiction.Net 4.7.13

The Only Official app for FanFiction.NetIncludes the following features:* Syncing -

Free Size: 13.5 MB

Guide For Street Fighter 2 GO 1.0

Guide For Street Fighter 2 GO is a full guide and cheats for game Street Fighter 2 this guide for

Free Size: 2.72MB

Super Hero Mod For Minecraft 1.0

Minecraft Super Hero mods are game scripts written by various modders for Minecraft game. You will

Free Size: 1.04MB

Truyện Tiên Hiệp 2 - Offline 2.0

Ứng dụng tuyển tập tiên hiệp phần 2 hay nhất, hoàn thành các bộ bao gồm các

Free Size: 41.34MB

Hospital Horror Map for MCPE 1.0

This mod adds a Hospital Horror Adventure Map for MCPE.You wake up and find yourself in a hospital,

Free Size: 22.53MB